Throughput until july tanpa mercusuar-02 Arus Petikemas melalui Terminal Petikemas Surabaya (TPS) hingga bulan July tahun 2021 tercatat sebanyak 823.922 TEUs. Jumlah ini meningkat 5,65% dari periode yang sama pada tahun 2020 lalu.

Berita Terkini

12 Agustus 2021