throughput TPS November 2018

Arus petikemas melalui Terminal Petikemas Surabaya (TPS) sampai dengan November 2018 tercatat sebanyak 1,327,581 Teus, yang terdiri dari 99,864 Teus untuk petikemas Domestik dan 1,227,717 Teus untuk petikemas International


Berita Terkini