Berita Terkini

05 Mei 2020

Arus petikemas  melalui Terminal petikemas Surabaya (TPS) hingga bulan April  tahun 2020 tercatat sebanyak 445.558 TEUs

07 April 2020

Arus Petikemas melalui Terminal petikemas Surabaya (TPS) hingga bulan Februari tahun 2020 tercatat sebanyak 331.129 TEUs

13 Februari 2020
Arus petikemas melalui Terminal Petikemas Surabaya (TPS) untuk bulan Januari 2020 tercatat sebanyak 109.097 TEUs