Throughput January 01

Arus Petikemas Melalui Terminal Petikemas Surabaya (TPS) hingga bulan Januari tahun 2021 tercatat sebanyak 116.797  TEUs.


Berita Terkini