Throughtput November

Arus petikemas melalui Terminal Petikemas Surabaya (TPS) sampai dengan November 2019 tercatat sebanyak 1.271.074 TEUs


Berita Terkini